BIG MASS™ DK-50
GOTOWY KLEJ DO PŁYTEK
DK-50 - klej do płytek
ZASTOSOWANIE

Klej BIG MASS™ DK-50 przeznaczony jest do przyklejania płytek ceramicznych ściennych i podłogowych (gres, terakota, klinkier, glazura, płytki mozaikowe), płytek z kamienia naturalnego, a także płytek z tworzyw sztucznych, zarówno do podłoży sztywnych jak i podłoży trudnych (odkształcalnych), dobrze lub słabo przyczepnych, wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz. Przeznaczony przede wszystkim na podłoża trudne, takie jak sztywne płyty wiórowe i OSB, "suche" jastrychy, jastrychy cementowe i anhydrytowe, także z ogrzewaniem podłogowym, stare okładziny ścienne z płytek ceramicznych oraz lamperie z farb olejnych i inne. Klej nadaje się również do mocowania płyt izolacyjnych i dekoracyjnych (np korkowych). Może być stosowany na zewnątrz oraz w miejscach narażonych na stałe działanie wody. Nie przebarwia kamienia naturalnego. Nadaje sie także do przyklejania paneli imitujących deskę elewacyjną, cegłę klinkierową i inne tego typu elementy. Na wszelkie powierzchnie ścian. Dzięki jego zastosowaniu zmniejszamy ryzyko wykwitów solnych na jego powierzchniach.WŁAŚCIWOŚCI

Gotowy do stosowania klej dyspersyjny BIG MASS™ DK-50 charakteryzuje się wysoką przyczepnością, mrozoodpornością, elastycznością i odkształcalnością.PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Wyprawy i powłoki niestabilne należy usunąć. Tynki oraz jastrychy cementowe musza mieć conajmniej 4 tygodnie, tynki gipsowe i jastrychy anhydrytowe muszą mieć conajmniej 2 tygodnie. Jastrychy anhydrytowe należy przeszlifować i odkurzyć. Podłoża betonowe winny mieć 6 miesięcy. Nierówności podłoża należy zniwelować przy użyciu zaprawy wyrównawczej ZW. Nierówne powierzchnie podłóg cementowych i betonowych zaleca się wyrównać wylewką samopoziomującą WS220. Płyty wiórowe i OSB należy zeszlifować i dokładnie odkurzyć. Stare okładziny z płytek ceramicznych oraz uprzednio zmatowione papierem ściernym lamperie z farby olejnej zagruntować specjalnym gruntem tworzącym warstwę szczepną. Wszelkie masy bitumiczne (po usuniętych parkietach) pozostające na podłożu należy usunąć.PRZYGOTOWANIE WYROBU

Wyrób gotowy do stosowania. Znajdującą się w pojemniku masę dokładnie rozmieszać. W niezbędnych przypadkach skorygować konsystencję przez niewielki dodatek wody.
SPOSÓB UŻYCIA

Zaprawę nanosić na podłoże przy pomocy pacy zębatej. Do nakładania kleju zaleca się używać pac zębatych o zębach max 6 mm. Przygotowaną zaprawę należy nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60 do podłoża. Wielkość powierzchni pokrytej zaprawą powinna być dostosowana do możliwości ułożenia płytek aby nie został przekroczony czas otwartego schnięca zaprawy klejącej. Można go kontrolować dotykając zaprawy palcem; jeśli do niego już nie przylega, to czas otwartego schnięcia został przekroczony i zaprawę taką należy usunąć z podłoża i nanieść nową. Płytki przykleja się w taki sposób, że kolejną przykłada się jak najbliżej poprzedniej i następnie przesuwa tak, aby powstała spoina odpowiedniej szerokości. Nie należy moczyć płytek przed przyklejaniem! Płytki dociskać i ewentualnie dobijać gumowym młotkiem, aby zaprawa klejąca przylegała do co najmniej 70% powierzchni płytki. Płytki większe niż 30x30 cm, wszystkie płytki układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni płytki. W celu spełnienia tych warunków, zaprawę klejącą należy nanosić także na całą powierzchnię odwrotnej strony płytki, cienką warstwą o równej grubości, pokrywającą wszystkie wyprofilowania.SPOSÓB STOSOWANIA JAKO KLEJ DO PŁYT IZOLACYJNYCH I DEKORACYJNYCH

W zależności od wielkości i ciężaru płyt, klej należy nanosić na ich powierzchnię punktowo lub pasmami. Po przyłożeniu w przewidzianym miejscu płytę dobrze docisnąć do podłoża.CHARAKTERYSTYKA

 • Zużycie: zużycie materiału zależy od rodzaju podłoża i stopnia jego nierówności, średnio wynosi około 3,0 kg/m²
 • Opakowania: wiaderka 5 kg (na palecie 100 sztuk) i 15 kg (na palecie 33 sztuki)
 • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w miejscach suchych, w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych i temperaturze od +5°C do +25°C
 • Dane techniczne: Klasyfikacja zaprawy wg EN 12004:D2E
 • Czas układania płytek po nałożeniu kleju na podłoże: do 30 minut
 • Czas korekty ułożenia płytki: do 20 minut
 • Możliwość wchodzenia na wykonaną posadzkę najwcześniej po 2 dniach, w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB - czas ten może się wydłużyć w zależności od grubości warstwy najwcześniej po 2 dniach
 • Możliwość spoinowania: najwczesniej po 2 dniach, w przypadku układania płytek na płytki, bądź na płyty wiórowe lub OSB - czas ten może sie wydłużyć w zależności od grubości warstwy
 • Maksymalna grubość warstwy zaprawy: do 5 mm
 • Zagrożenia: Należy uwzględnić takie środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami. EUH208 Zawiera 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. VOC 2004/42/EG IIA(a) max. 30 g/l(2010): <30 g/l.
 • Zawartość: masa netto 5 kg i 15 kg
 • Wyrób zgodny z normą: PN-EN 12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2010)
 • Data produkcji: na opakowaniu
Oficjalnym partnerem technologicznym BIG MASS™ jest Grupa GALERIS™. Grupa GALERIS™ jest implementatorem systemu internetowego BIG MASS™. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. ©2020.
Grupa GALERIS