BIG MASS™ MS-3
GOTOWA MASA SZPACHLOWA DO ŁĄCZENIA PŁYT G-K
BIG MASS™ MS-3 - gotowa masza szpachlowa do łączenia płyt G-K
ZASTOSOWANIE

Uniwersalna gotowa do użycia masa BIG MASS™ MS-3 do wykonywania gładzi oraz do łączenia płyt gipsowo kartonowych bez użycia taśmy. Do stosowania w miejscach o podwyższonej wilgotoności użytkowej. Nadaje się do wykonywania idealnie gładkiej warstwy pod farby na ścianach i sufitach z tynkami cementowo-wapiennymi, tynkami gipsowymi itp lub wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych. Przeznaczona do nakładania ręcznego i maszynowego.SPOSÓB UŻYCIA

Przed uzyciem wymieszać. Wszystkie podłoża powinny być nośne, zwarte, stabilne, oczyszczone i w razie potrzeby zagruntowane. W przypadku łączenia płyt G-K nakładać ręcznie w spoinę między płytami. W przypadku stosowania jako gładź nakładać ręcznie lub natryskowo i wygładzić pacą ze stali nierdzewnej. Dopuszcza się nieznaczny dodatek wody w celu poprawy konsystencji. W razie potrzeby po wyschnięciu nakładać drugą warstwę. Dobrze wyschniętą gładź szlifować siatką lub papierem ściernym. Na gładź można stosować dowolny rodzaj farby.
CHARAKTERYSTYKA

  • Zużycie: około 1,9 kg/1 m² na warstwę
  • Grubość warstwy: max 2 mm
  • Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
  • Przechowywanie: do 12 miesięcy od daty produkcji w nieuszkodzonym opakowaniu i temperaturze od +5°C do +25°C
  • Zagrożenia: Należy uwzględnić takie środki ostrożności jak przy obchodzeniu się z chemikaliami. EUH208 Zawiera 2-Metylo-2H-izotiazol-3-on. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. VOC 2004/42/EG IIA(a) max. 30 g/l(2010): <30 g/l.
  • Opakowania: wiaderka 5 kg, palety po 100 sztuk
  • Zawartość: masa netto 5 kg
  • Wyrób zgodny z: PN-EN 13963:2008(EN 13963:2005, EN 13963:2005/AC:2006)
  • Data produkcji: na opakowaniu
Oficjalnym partnerem technologicznym BIG MASS™ jest Grupa GALERIS™. Grupa GALERIS™ jest implementatorem systemu internetowego BIG MASS™. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. ©2020.
Grupa GALERIS